KATALOG SPRAW

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
ZDG/01 Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Karta usług (plik DOC - 72 KB)
Wniosek (plik DOCX - 22 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
ZDG/02 Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Karta usług (plik DOC - 74 KB)
Wniosek (plik DOCX - 21 KB)
Oświadczenie (plik DOCX - 13 KB)
Warunki zajęcia pasa drogowego (plik DOCX - 119 KB)
ZDG/03 Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub przebudowę zjazdu Karta usług (plik DOC - 74 KB)
Wniosek (plik DOCX - 19 KB)
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Wypełnij on-line w eUrzędzie
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
TOP